ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HELLOFRESH BENELUX B.V.

Algemene voorwaarden HelloFresh

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HELLOFRESH BENELUX B.V.
1. Wie zijn wij?
(1) HelloFresh Benelux B.V. is gevestigd aan de Spaklerweg 50-52, 1114 AE te Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (KvK nummer: 54601312, Btw-identificatienummer: NL851367227B01) en zal hierna ook worden aangeduid als “HelloFresh” of “wij”.

(2) HelloFresh verkoopt en bezorgt wekelijkse maaltijdboxen op basis van een flexibel doorlopend abonnement. In aanvulling daarop kan je elke week bij je abonnement verschillende (aanvullende) (vers)producten (zoals de Fruitbox en soep) bestellen.

(3) Ook verkoopt HelloFresh cadeaubonnen, eenmalige maaltijdboxen (zoals de Proefbox) en biedt zij vouchers en kortingscodes aan.

(4) De maaltijdbox op basis van een flexibel doorlopend abonnement, aanvullende (vers)producten en/of cadeaubonnen, vouchers en kortingscodes zal hierna ook wel worden aangeduid als de “producten” of “overeenkomsten”.
2. Toepasselijkheid
(1) Op alle overeenkomsten (waaronder begrepen abonnementen en aparte bestellingen) die HelloFresh sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “klant” of “je/jij”.

(2) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zullen wij je ten minste zeven (7) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw overeenkomst te beëindigen in welk geval je jouw overeenkomst kan opzeggen via jouw online account of via één van onze contactmogelijkheden die je kan vinden op onze website (https://www.hellofresh.be/contact-page/), met inachtname van de deadline voor wijzigingen, pauzeren en opzeggen welke te raadplegen is via de Veelgestelde vragen of via jouw online account (hierna aangeduid als: de “deadline voor wijzigingen”). Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.
3. Het aanbod
(1) De aangeboden producten en/of diensten inclusief de vermelde prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod dat door jou kan worden aanvaard.

(2) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt waarbij we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod HelloFresh niet binden.

(3) Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in België. De bestelde producten, zoals onze maaltijdboxen, cadeaubon(nen) en/of andere diensten, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.
4. Totstandkoming overeenkomst
(1) Om een bestelling te plaatsen vragen we je om een online account aan te maken om jouw bestelling en voorkeuren te kunnen beheren en waardoor je in het vervolg sneller en gemakkelijker bestellingen kunt plaatsen. In jouw online account kun je jouw maaltijdvoorkeuren doorgeven. Indien je geen keuze voor maaltijden maakt of je maaltijdvoorkeuren niet tijdig wijzigt met inachtname van de deadline voor wijzigingen, worden jouw maaltijden automatisch geselecteerd. Tevens kan je in jouw online account verschillende (aanvullende) (vers)producten en/of extra maaltijden toevoegen aan jouw bestelling tegen een meerprijs.

(2) Na het aanmaken van een online account kun je het door HelloFresh in de bestelprocedure beschikbaar gestelde (online) bestelformulier volledig invullen en bevestigen. Door het invullen van het (online) bestelformulier dien je een offerte in bij HelloFresh. Ontvangst van de ingediende offerte wordt direct elektronisch bevestigd. Deze bestellingsbevestiging vormt echter niet automatisch het akkoord op de offerte en er komt niet direct een overeenkomst tot stand.

(3) HelloFresh behoudt zich het recht voor om de offerte zonder opgave van redenen te weigeren te accepteren tot de deadline voor wijzigingen. Er ontstaat een recht op bezorging van de bestelde maaltijdboxen en/of andere bestelde diensten na afloop van de deadline voor wijzigingen en na acceptatie door HelloFresh. In elk geval kan HelloFresh een offerte weigeren te accepteren indien er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3.3 en 13.2 van deze algemene voorwaarden.

(4) Een overeenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde of voor bepaalde tijd.

(5) Om een HelloFresh-account aan te maken en een bestelling te plaatsen, dien je achttien (18) jaar of ouder te zijn. HelloFresh verkoopt en levert geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

(6) HelloFresh houdt ervan om je af en toe te verrassen met extra producten, zoals een sample of aanbiedingen van derden. Je kan echter geen rechten ontlenen aan de ontvangst van extra producten, bijvoorbeeld door aanprijzing hiervan via onze kanalen en/of sociale media.
5. Jouw verplichtingen
(1) Alle informatie die je op enig moment aan HelloFresh opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. HelloFresh is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart HelloFresh tegen eventuele aanspraken van derden.

(2) Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is HelloFresh niet aansprakelijk en je vrijwaart HelloFresh tegen eventuele aanspraken van derden.
6. Bezorging
(1) De bezorgvensters voor bezorging, zoals vermeld in het account op de website, in de app en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou gekozen bezorgdag en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken.

(2) In bepaalde gevallen kan HelloFresh extra kosten rekenen voor bezorging in een specifiek bezorgvenster. Extra kosten die in rekening worden gebracht bij de bezorging van de door jou bestelde producten worden altijd vooraf gecommuniceerd bij de keuze van het bezorgvenster.

(3) Wij behouden ons het recht voor om met een afwijking van dertig (30) minuten jouw producten te bezorgen. Wij kunnen de bezorgtijden helaas niet garanderen. Mochten we toch later zijn, dan zijn we niet aansprakelijk voor de te late bezorgingen.

(4) Wij behouden ons het recht voor om pas na betaling van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Je kunt in dit verband geen beroep doen op eerdere bezorgingen.

(5) Wij bezorgen overal in België. Als de overeenkomst een cadeaubon, voucher of kortingscode betreft, wordt die per e-mail toegestuurd.

(6) Wij bezorgen op het adres dat je in jouw online account op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de bezorging wanneer je deze voor de deadline voor wijzigingen aan ons hebt doorgegeven.

(7) Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven bezorgvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening.

(8) Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door deze voor de deur van de woning te plaatsen. Dit kun je aangeven als bezorgopmerking in jouw online account. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en HelloFresh is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van de producten. De bezorgopmerking is niet bindend en HelloFresh kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld in geval van (extreme) weersomstandigheden waarbij de kwaliteit van de producten niet langer kan worden gegarandeerd of in andere gevallen van overmacht (§11(5)).

(9) Bij de bezorging van een bestelling die alcohol (< 15%) bevat, behouden wij ons steeds het recht voor om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval voor personen tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdsvereiste kan worden voldaan, is onze bezorger gerechtigd de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.
7. Prijzen en bezorgkosten
(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en inclusief bezorgkosten binnen België, tenzij anders is vermeld.

(2) Voor bepaalde en/of additionele producten, zoals bij (aanvullende) (vers)producten (zoals de Fruitbox) en speciale recepten, geldt een meerprijs. De aanvullende prijzen staan vermeld en worden in rekening gebracht bij het opslaan van de door jou gekozen producten.

(3) De vorderingen van HelloFresh zijn per direct opeisbaar.

(4) Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalmogelijkheden. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(5) HelloFresh is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij je ten minste veertien (14) dagen van tevoren hierover op de hoogte zullen stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen bijvoorbeeld door gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website (https://www.hellofresh.be/contact-page/), met inachtname van de deadline voor wijzigingen. Indien je de overeenkomst echter niet beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.
8. Betaling
(1) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jou opgegeven betaalmethode.

(2) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren iDeal, SEPA, Visa, MasterCard, American Express en PayPal.

(3) Alleen de eerste bezorging kan via iDeal worden betaald. Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de eerste maaltijdbox direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan Adyen B.V. en Braintree (handelend voor HelloFresh) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van je rekening af te schrijven.

(4) Wanneer je in het bestelproces voor betaling via PayPal of creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je PayPal-account c.q. creditcard.

(5) Als u gebruik wilt maken van de HelloFresh Cash-service, zijn de voorwaarden uit artikel 1.1 van de bijzondere voorwaarden (beschikbaar aan het einde van deze algemene verkoopvoorwaarden) van toepassing.

(6) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je op het moment van de betaling voldoende saldo op jouw bankrekening hebt staan.

(7) Als je het niet eens bent met een SEPA-incasso-afschrijving zoals bedoeld onder §8(3) of een betaling via PayPal of creditcard zoals bedoeld onder §8(4), kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en jouw bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

(8) Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de bestellingen nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal HelloFresh nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.

(9) Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op je te verhalen. Zodra wij je op de hoogte hebben gesteld van de betalingsachterstand en je een termijn van 14 dagen hebben gegeven om aan jouw betalingsverplichting te voldoen, hebben wij het recht om vertragingsrente en een forfaitaire boete in rekening te brengen in overeenstemming met boek XIX van het Wetboek van Economisch Recht. Het beheer en de opvolging van achterstallige betalingen kunnen worden overgedragen aan een incassobureau. Deze worden als volgt toegevoegd: 1. Een vertragingsrente, tegen de geldende wettelijke intrestvoet, overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de strijd tegen de betalingsachterstand bij handelstransacties. 2. Een forfaitaire boete van: * € 20 als het verschuldigde saldo lager is dan of gelijk is aan € 150; * € 30 plus 10% van het verschuldigde bedrag tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 ligt; * € 65 plus 5% van het verschuldigde bedrag voor het gedeelte boven € 500, tot een maximum van € 2000 als het verschuldigde saldo meer dan € 500 bedraagt.

(10) HelloFresh is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het bezorgen van maaltijdboxen, op te schorten indien en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.
9. Pauzeren en opzeggen
(1) HelloFresh bestelt de producten ten behoeve van jouw overeenkomst wekelijks voorafgaand aan de aflevering bij jou.

In alle gevallen, bij pauzeren en opzeggen, dien je om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) van de volgende maaltijdbox en eventuele aanvullende (vers)producten te voorkomen, vóór de deadline voor wijzigingen de overeenkomst te pauzeren of op te zeggen.

Indien je de overeenkomst vóór de deadline voor wijzigingen pauzeert of opzegt zal je in de volgende week geen producten ontvangen. De deadline voor wijzigingen geldt ook voor eventuele overige wijzigingen van de overeenkomst.

Pauzeren
(2) Je kunt op elk moment een overeenkomst pauzeren. Dit betekent dat je in een bepaalde week de bezorging van jouw producten laat uitvallen. De week erna wordt de bezorging weer hervat, tenzij je opnieuw pauzeert. De mededeling over het pauzeren van jouw overeenkomst dien je vóór de deadline voor wijzigingen door te geven via jouw online account.

Opzeggen
(3) Indien je een lidmaatschap bent aangegaan die strekt tot het wekelijks bezorgen van de maaltijdbox, spreken wij van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan je te allen tijde opzeggen. De mededeling over het opzeggen van jouw overeenkomst dien je vóór de deadline voor wijzigingen door te geven via jouw online account. De opzegging van de overeenkomst zal dan definitief in werking treden.

(4) Indien je een ander (aanvullend) (vers)product bij jouw maaltijdbox of een eenmalige maaltijdbox bestelt vormt dit een overeenkomst voor bepaalde tijd. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd maar stopt vanzelf.
Heb je een eenmalig (aanvullend) (vers)product of een eenmalige maaltijdbox besteld, maar wil je deze toch niet ontvangen, dan dien je de mededeling over het annuleren van jouw bestelling vóór de deadline voor wijzigingen door te geven via jouw account. De opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd zal dan definitief in werking treden.

(5) Je kan de overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze als waarop die is aangegaan; daarnaast kan je altijd opzeggen via één van onze contactmogelijkheden op onze website (https://www.hellofresh.be/contact-page/) of via je online account. Vanwege technische reden kan je de eerste maaltijdbox die je ontvangt enkel opzeggen via de klantendienst (https://www.hellofresh.be/contact-page/).
10. Vouchers, kortingscodes, cadeaubonnen
(1) HelloFresh biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van HelloFresh-producten kunnen ontvangen. Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.

(2) Een aangeboden gratis maaltijdbox en/of korting is bedoeld om nieuwe klanten de kans te geven om HelloFresh uit te proberen. Kortingscodes en vouchers hebben alleen betrekking op een nieuw lidmaatschap bij HelloFresh, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zoals bijvoorbeeld een korting bedoeld voor voormalige klanten. Als je al een bestaand lidmaatschap hebt, dan kun je de kortingscode en/of voucher niet inwisselen. Per huishouden is het mogelijk om slechts één keer een korting te verzilveren. Per huishouden is het toegestaan om slechts één account te hebben.

(3) HelloFresh bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een gratis maaltijdbox en/of korting en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de gratis maaltijdboxen en/of kortingen te voorkomen. Wij doen controles per huishouden om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de gratis maaltijdboxen en/of kortingen. Aan de hand van de gegevens die voor een bestaande of recente overeenkomst worden gebruikt, zoals jouw naam, telefoonnummer, bezorgadres, e-mailadres en/of betaalmiddel, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis maaltijdbox en/of korting.

(4) Sommige producten en/of diensten kunnen uitgesloten zijn van de korting, zoals producten tegen een aanvullende prijs, eenmalige (aanvullende) (vers)producten, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld.

(5) Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de HelloFresh website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type producten.

(6) Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de gratis proefperiode en/of kortingscodes wordt ontzegd. HelloFresh heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.
11. Aansprakelijkheid van HelloFresh
(1) HelloFresh is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van HelloFresh, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van HelloFresh of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen HelloFresh verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn..

(2) Aansprakelijkheid van HelloFresh voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) HelloFresh is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en je vrijwaart HelloFresh tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) HelloFresh is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door HelloFresh gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en je vrijwaart HelloFresh tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) HelloFresh is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij HelloFresh of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan HelloFresh gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(6) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea's gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van HelloFresh. Zij kunnen hier een beroep op doen.
12. Privacy
(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website of via https://www.hellofresh.be/about/privacy. Vragen over hoe HelloFresh met jouw persoonsgegevens omgaat kun je richten aan privacy@hellofresh.be.

(2) Indien je een bestelling plaatst, gebruikt HelloFresh jouw e-mailadres om je vergelijkbare producten en diensten aan te bieden per e-mail. Indien je niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen dan kun je te allen tijde uitschrijven of jouw voorkeuren wijzigen. Dit kan via de link onderaan de e-mails of via onze klantendienst. Je kunt je ook uitschrijven via de instellingen in jouw online account. Meer informatie over e-mailmarketing en het gebruik van jouw persoonsgegevens bij onze overige marketingkanalen vind je op https://www.hellofresh.be/about/privacy/.
13. Fraude
(1) Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste- of frauduleuze activiteiten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling, lidmaatschap en/of online account na onjuiste- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.
14. Klachten
(1) Kwaliteit staat bij HelloFresh hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen HelloFresh hanteren wij een klachtenbeleid dat te raadplegen is op onze website www.hellofresh.be/about/tevredenheid/. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

(2) Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je jouw klacht melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.
15. Intellectueel eigendom
Onze app, website en diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij HelloFresh, haar groepsmaatschappijen en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze app, website of diensten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.
16. Overige bepalingen
(1) Op alle overeenkomsten tussen HelloFresh en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen HelloFresh en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank van Brussel.

(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.
17. Wettelijke garanties
(1) HelloFresh blijft aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit of verborgen gebreken in de maaltijdbox onder de voorwaarden voorzien in VI.2 en volgende van het Wetboek van economisch recht.
18. Herroeping
(1) Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de bezorging van jouw eerste box, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor de gedurende deze veertien (14) dagen reeds bezorgde maaltijdboxen en de boxen die reeds ingepland zijn. Om de bestelling (en dus ook om bezorging en een betalingsverplichting) van de volgende maaltijdbox en eventuele aanvullende (vers)producten te voorkomen, dien je vóór de deadline voor wijzigingen de overeenkomst te herroepen.

(2) Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de bezorging van bepaalde aanvullende producten, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit aanvullende product te herroepen. Aanvullende producten met een beperkte houdbaarheid (inclusief versproducten) kan je niet herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening.

(3) Voor het herroepen van de overeenkomst kan je gebruik maken van het modelformulier wat te vinden is in Bijlage I van de Algemene Voorwaarden of door het modelformulier in pdf te downloaden. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier maar je bent hiertoe niet verplicht (voor alternatieven, zie: https://www.hellofresh.be/contact-page/).

HelloFresh Benelux B.V. - augustus 2020
Bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde aanvullende diensten van HelloFresh Benelux B.V.
Artikel 1. Bijzondere voorwaarden HelloFresh Cash service

1.1 HelloFresh Benelux B.V., een bedrijf dat is gevestigd aan de Spaklerweg 50-52, 1114 AE, Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (KvK-nummer: 54601312, BTW-identificatienummer: NL851367227B01) ("HelloFresh" of "wij") stelt je in staat om geld op te laden op je klantenrekening (de "Klantenrekening") via de HelloFresh Cash service ("HelloFresh Cash"). Dankzij HelloFresh Cash kun je het beschikbare saldo op je klantenrekening gebruiken voor toekomstige aankopen op onze website of onze mobiele applicatie en profiteren van extra credits (de "Bonus"). Deze bijzondere voorwaarden ("Bijzondere Voorwaarden") vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden die je hebt geaccepteerd toen je je registreerde bij HelloFresh (de "Algemene Voorwaarden"). In het geval van een conflict tussen deze twee documenten, prevaleren de speciale voorwaarden.

1.2 Je kunt je klantaccount crediteren met de betaalmethoden die worden aangeboden op onze website of mobiele applicatie, tot een maximum totaalbedrag van 250 euro. Geld dat is bijgeschreven op je klantenaccount alsmede beschikbare Bonus worden niet gerestitueerd. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor om het bedrag dat op de klantenrekening kan worden bijgeschreven te beperken.

1.3 Als het saldo van je Klantenaccount niet voldoende is om het totale bedrag van een bestelling op onze website of onze mobiele applicatie te betalen, zal HelloFresh een aanvullende betaalmethode gebruiken die jij beschikbaar hebt gesteld om je in staat te stellen het resterende bedrag van de betreffende bestelling te betalen. HelloFresh behoudt zich het recht voor om het saldo van uw klantenaccount te debiteren om eerdere onbetaalde bestellingen te dekken voordat het benodigde bedrag via een aanvullende betaalmethode wordt gedebiteerd.

1.4 Het geld dat je via HelloFresh Cash hebt bijgeschreven op je Klantenaccount heeft een levensduur van drie jaar vanaf de dag dat het is bijgeschreven op je Klantenaccount. Het vervalt als je het na deze periode niet hebt gebruikt.

1.5 Het geld dat je hebt bijgeschreven op je Klantenaccount kan alleen worden gebruikt op onze site of in de applicatie en kan niet worden overgeboekt naar een ander HelloFresh-account of naar derden. Bovendien kan dit geld alleen worden gebruikt op de website of applicatie van HelloFresh en kan het niet worden gebruikt op de website of applicatie van een andere HelloFresh groepsentiteit.

1.6 HelloFresh behoudt zich ook het recht voor om HelloFresh Cash op elk gewenst moment op te schorten of te beëindigen. HelloFresh zal je daarvan per e-mail ten minste 14 dagen van tevoren op de hoogte te stellen en het saldo van je Klant Account (exclusief Bonus) doorgeven. De beperkingen daarvan zullen dan worden beheerst door de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. HelloFresh kan jouw toegang tot HelloFresh Cash ook opschorten of beëindigen in het geval van een schending door jou van deze bijzondere voorwaarden.
Bijlage I - Modelformulier voor Herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) Download hier als PDF

Aan:
HelloFresh Benelux B.V.
Spaklerweg 50 - 52 1114 AE Amsterdam
Nederland
opzeggingen@hellofresh.nl

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

Naam/Namen consument(en) ____________________ Adres consument(en) ____________________ Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

____________________, ____________________
Datum ____________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is